Jai Thep là lễ hội âm nhạc và nghệ thuật kéo dài 3 ngày ở miền Bắc Thái Lan, và là một trong những trải nghiệm lễ hội tiến bộ và độc đáo nhất ở Đông Nam Á.

Jai Thep là một lễ hội đề cao lối sống xanh, giảm tải tối thiểu rác thải, và có sự hợp tác tốt với cộng đồng địa phương Thái Lan và quốc tế để tạo ra một trải nghiệm khó quên.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia Lễ hội JAITHEP với Workshop nhuộm tie-dye tái chế. Thật sự thú vị khi thấy mọi người trên khắp thế giới hào hứng với ý tưởng biến quần áo cũ của họ thành những thứ đồ mới độc đáo và sáng tạo!